Bekymring

Som et flagg fra stanga vaier
trenger skip og båter kaier.
Uten feste til å bære
ville de på farten være.
Det må alle sammen lære.