Det største onde

En gitar er veldig ille
til å være veldig stille.
Det er ikke ugagnskråke.
Den vil veldig gjerne bråke.

Men det verste er en rekke
vinduer som vil deg vekke.
Vinduene krever faktisk
at du pusser dem, som taktisk.