Dikt

I veien over alt
og søppel gjerne kalt
er ikke dikt men tull.
Av sånt er verden full.

Men viset som er rent
og samtidig er pent
skal gjerne kalles dikt.
En gleder seg ved slikt.