Humanoria

En is er til å spise fort.
For is, om ikke det blir gjort,
til grunne går og fløte blir
om du den muligheten gir.

Og sånn er det med tanken gjort.
En tanke må du spise fort!
Om ikke det er drops du får.
Da varer den i mange år.