Jeg vil skrive et dikt

Jeg vil skrive et dikt jeg har funnet på selv.
Jeg vil skrive et dikt om å være som elv.
Og i diktet skal elven fra kilden sin gå.
Og i diktet skal elven bestemmelsen nå.

Og på jorden skal være en hel rekke grønt
som bekjenner at løpet til elven er skjønt
og som ikke forlanger at elven blir gjort
til en slave, men vil ha den til havet bort.

Jeg vil skrive at elven er passelig stor
og at kilden til elven på utfallet tror.
Og fra himmelen, skriver jeg, faller det regn.
Og i diktet blir det til et underfullt tegn.

Jeg vil skrive så vakkert som jeg bare kan
når jeg skriver mitt dikt om det rennende vann.
Og om du liker tanken på lykke og slikt
vil du helt sikkert smile når du ser mitt dikt!