Kjøret

Bilene er alle tente.
Gutt er alltid kåt på jente.
Bilene vil alltid kjøre
dit hvor kjøret lar dem føre.
Hindre det må noen gjøre.