Klar tale

En dør som ikke åpner seg
vil bare irritere deg
om du vil gjennom døren gå
og til den andre siden nå.
Det må en hver dør jo forstå.