Kledning

Når en bil er gitt å rulle
er det ikke for å tulle.
Og en makt deg gitt å øve
et visst alvor vil behøve.
Ellers vil den blikket røve.