Barnelærdom

Var du et glass med brus
som havnet i et krus
så var du ikke glad
men skuffet i stor grad.

En drikke kald og grei
i krus vil ta på vei.
En psykiater må
da kunne det forstå.