Driv

Om det går sakte med å bli
så får en være smerten i
og tenke på det en vil nå
som frelse Kristus gitt å få.
Og noe ha å håpe på!