Helt på styr

En PC er som en komfyr:
Den er i grunnen helt på styr.
Komfyren er jo ganske stor.
Og derfor PC'en på den tror.

Men PC'en skal ikke se
på matlaging som oppgave.
Det er når den vil lage mat
den vekker det som kalles hat.